Skip to main content

Emsal Yönetim Yönetmelikler.

Asansör Yönetmenliği

Asansör Yönetmeliği, binalarda kullanılan asansörlerin tasarımı, montajı, bakımı ve kullanımını düzenleyen resmi bir belgedir. Genellikle bir ülkenin veya bölgenin ilgili hükümeti veya yetkilileri tarafından oluşturulur ve güncellenir.

Tebligat Kanunu

Tebligat Kanunu, birçok ülkenin hukuk sistemlerinde bulunan ve hukuki belgelerin resmi olarak ilgili taraflara iletilmesi ve onaylanması işlemini düzenleyen bir hukuki düzenlemeyi ifade eder.

Isı ve Su Sayacı Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde…

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Türkiye’de kat mülkiyeti düzenlemelerini içeren bir yasal düzenlemeyi ifade eder. Bu kanun, binalarda bağımsız bölümlerin (daireler, işyerleri, depolar vb.) sahipleri arasındaki ilişkileri ve bu binaların ortak…